Zending

ZENDING

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Noordscheschut wil zich inzetten voor de Zending. Er is gekozen om een project financieel te ondersteunen.

WIE/WAT ONDERSTEUNEN WIJ!


-Burundi
Burundi ligt in het zogenaamde Merengebied’ van Oost-Afrika. Het land heeft een bewogen geschiedenis. Hieruit zijn veel vluchtelingen voortgekomen. Vluchtelingen uit Burundi hebben ook in Nederland asiel gevonden. Via een van hen, br. Nimpagaritse, kwam zending in contact met de EPRB: de Église Protestante Réformée de Burundi.
-Br. Innocent Nimpagaritse
Br. Innocent Nimpagaritse kwam in 2000 als vluchteling in Nederland terecht. Hij kwam in contact met mensen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Culemborg. Eenmaal Nederlander geworden, richtte hij zich op de hulpverlening aan vele slachtoffers van het geweld in Burundi; onder zijn leiding kwam een weeshuis tot stand.
-Onderwijs
In 2009 kwam br. Nimpagaritse in aanraking met de enige gereformeerde kerk in Burundi, de ERPB. De theologische opleiding van de voorgangers in deze kerken is heel gebrekkig. De synode van EPRB vroeg aan br. Nimpagaritse de leiding op zich te nemen. Hij is nu voorzitter van de synode.
-Bouwen
Zending gaat op twee manieren helpen bij het geven van onderwijs aan de Gereformeerde kerken in Burundi. Er worden aan drie theologische studenten een studiebeurs verstrekt en er wordt ieder jaar door Nederlandse theologen een cursus gegeven in Bujumbura. Met het geven van onderwijs aan predikanten bouwt zending mee aan de kerk in Burundi.
Hoe halen we giften op voor het project?
-Zendingsbusje
In de verschillende wijken en nabije plaatsen wordt er door gemeenteleden of door kinderen van gemeenteleden 2 maal per maand met een zendingsbusje gelopen.
De zendingsbusjes worden 4 maal per jaar geleegd bij de kerk door twee leden van de
zendingscommissie.
-Zendingsdienst
Ieder jaar organiseren wij een zendingsdienst. In deze dienst gaat iemand voor die ervaring heeft in het zendingswerk. Deze dienst staat dan ook in het teken van het zendingswerk. Middels een presentatie kunnen wij zien wat er met onze giften worden gedaan.
-Zendingscollecte
5 maal per kalenderjaar hebben wij in de gemeente een zendingscollecte.
-Voorbede
Elke 1ste zondag van de maand is er een voorbede voor een zendingswerker. De naam van de zendingswerker kan niet altijd worden genoemd i.v.m. zijn/haar veiligheid. Ook bidden we dan voor ons project Burundi.
-Rondgang
Aan het eind van het jaar komen wij bij gemeenteleden aan de deur om geld in te zamelen voor de Zending middels een vrijwillige bijdrage.
-GIFT!
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL50RABO 0379050129 t.n.v. Zending CGK Noordscheschut o.v.v. zending.