• Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. — Romeinen 5:5-6

Welkom op de pagina van de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken) Noordscheschut

Wij zijn een gemeenschap van ongeveer 340 mensen. We verschillen in leeftijd, achtergrond, woonplaats, maar wat ons bindt is ons geloof in Jezus Christus.

We geven dat vorm in onze erediensten op zondag, waarbij iedereen welkom is. Je kan komen naar de diensten in ons kerkgebouw, of online meekijken en luisteren.

Ook zoeken we het goede voor elkaar en onze omgeving, door elkaar en anderen op te zoeken en te bemoedigen.