K.C.

De kerkelijke Contactdienst bouwt mee aan de gemeente, door het onderlinge con-tact tussen gemeenteleden, binnen de wijken te onderhouden en te stimuleren.
De voorzitter, secretaris en de algemeen adjunct vormen samen het bestuur. Albert Mager woont als vertegenwoordiger van de kerkenraad de KC-vergaderingen bij. De andere KC-ers hebben allemaal een eigen wijk, en elk jaar proberen ze een bezoekje te brengen bij alle adressen van die wijk. Verder geven ze ieder op eigen wijze vorm aan het contact houden met elkaar, dit kan door middel van een telefoontje, een kaartje, een bezoekje of koffie drinken na de kerkdienst. De KC-ers werken samen binnen een wijkteam welke mede wordt gevormd door de wijkouderling en de wijk-diaken.