Scribaat

Scriba Christelijke Gereformeerde kerk Noordscheschut
Hennie Buist-Mager

E-mail adres: scriba@cgknoordscheschut.nl

Adres Scribaat:
Zwarte Dijkje 5
7914 PA  Noordscheschut
Telefoonnummer 0528-858433