Tabitha

Deze vrouwenvereniging vergadert eenmaal per 14 dagen op woensdagavond in “De Voorhof”.De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.