Data en info

IVM CORONA ZIJN ER GEEN DIENSTEN IN ONS KERKGEBOUW

MOGELIJKHEDEN TOT HET VOLGEN VAN DIENSTEN:
Onze kerkenraad heeft overleg gehad met de gemeente van Hoogeveen. Ondanks dat we zelf geen kerkdiensten hebben, willen we wel met elkaar meeleven en ook onze blijdschap en zorgen in gebed bij de Here kunnen brengen. Daarom zal de aangevraagde dankzegging en voorbede voor onze gemeenteleden worden meegenomen in de diensten van de CGK Hoogeveen.