KERKDIENSTEN

middagdienst 28 april ds P. van Dolderen

morgendienst 28 april ds. P. van Dolderen

2e paasdag Interk. zangdienst ds. H.J. van Maanen

 1e paasdagmiddag ds. H.J. Th. Velema

1e paasdagmorgen ds. H.J. Th. Velema

 Goede vrijdag prof.dr. H. Selderhuis

middagdienst 14 april ds. W. J. van Gent

morgendienst 14 april ds. W. J. van Gent

middagdienst 7 april br. D. de Boer sluiting winterwerk

morgendienst 7 april br. G. Winters sluiting winterwerk

  afscheidsdienst zr. Koekoek-Leijssenaar